Posts

Structure of Ceftriaxone Sodium Sterile CAS 74578-69-1

Ceftriaxone Sodium Sterile CAS 74578-69-1

Identification CAS Number 74578-69-1 Name Ceftriaxone Sodium Synonyms (6R,7R)-7-{[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(méthoxyimino)acétyl]amino}-3-{[(6-hydroxy-2-méthyl-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanyl]méthyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylate…
Structure of Cefotaxime sodium Sterile CAS 64485-93-4

Cefotaxime Sodium Sterile CAS 64485-93-4

Identification CAS Number 64485-93-4 Name Cefotaxime sodium Synonyms 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic…
Structure of ACLE CAS 113479-65-5

ACLE CAS 113479-65-5

Identification CAS Number 113479-65-5 Name ACLE Synonyms (6R,7R)-7-Amino-3-(chloromethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic…